CDA: Kerkenvisie, beter armoedebeleid en maatschappelijke betrokkenheid

Het CDA kijkt tevreden terug op de Algemene Politieke Beschouwingen van 7 november. De fractie heeft ingestemd met de begroting, die ondanks de grote tekorten in de jeugdzorg sluitend was, en het volgende onder de aandacht gebracht: Jeugd betrekken en maatschappelijke diensttijd De motie van het CDA om leerlingen uit het basisonderw ijs, praktijkonderwijs en het […]

Geplaatst op woensdag 13 november 2019.